Books – Institute of Economics
Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Home » Publications » Books

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta GADAGRĀMATA

Publication Year: 2007

Dažādi autori (Berdņikovs A., Karnīte R., Čurkina I., Markausa I.M., Pavlina I. Eglīte P., u.c.) sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2007. gadā izdeva grāmatu „Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta GADAGRĀMATA” ISMN 9984-774-07-4

Krājums sniedz ieskatu Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā veikto pētījumu tematikā – demogrāfijā, makroekonomikā, sektoru politikā, atsevišķu nozaru un attīstības iespēju izpētē. Gadagrāmata būs noderīga ikvienam, kas interesējas par aktuāliem Latvijas tautsaimniecības jautājumiem.

Zinātniskā redaktore: Dr.ģeogr. Ieva Marga Markausa

Ārvalstu kapitāls Latvijas banku pamatkapitālā

Publication Year: 2007

Raita Karnīte, Ivans de Kastro Gonsalvess-Bērziņš un Santa Popoviča izdeva grāmatu „Ārvalstu kapitāls Latvijas banku pamatkapitālā” ISBN 9984-774-05-8

Lai izpētītu, ko nozīmē ārvalstu kapitāls Latvijas banku pamatkapitālā un kādas sekas tā pastāvēšana rada Latvijas tautsaimniecībai, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā tika veikts pētījums „Ārvalstu kapitāls Latvijas banku pamatkapitālā”. Šī grāmata atspoguļo pētījuma rezultātus. Grāmatā apkopots teorētiskais diskurss par ārvalstu kapitāla nozīmi banku sektora attīstībā, raksturots Latvijas banku sektors, nerezidentu kapitāla apmērs un izcelsmes valstis banku pamatkapitālā Latvijā. Grāmata būs noderīga ikvienam, kas interesējas par banku sektoru.

Zinātniskā redaktore: Dr.oec. Raita Karnīte

Nerezidentu noguldījumi Latvijas bankās

Publication Year: 2006

Māris Čevers un Raita Karnīte 2006. gadā sadarbībā arLatvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu izdeva grāmatu „Nerezidentu noguldījumi Latvijas bankās” ISBN 9984-774-03-1

Grāmata balstīta uz pētījuma „Nerezidentu kapitāla klātbūtnes ietekme uz Latvijas banku sistēmu” pamata. Grāmatas mērķis ir iepazīstināt lasītājus ar nerezidentu kapitāla noguldījumu struktūru Latvijas bankās, noskaidrot un izvērtēt nerezidentu klātbūtnes ietekmi uz Latvijas komercbanku sistēmas attīstību, stabilitāti un konkurētspēju.

Zinātniskā redaktore: Dr.oec. Raita Karnīte

Eiropas Savienības muitas terminoloģija: [terminu vārdnīca piecās valodās – angļu, franču, vācu, krievu, latviešu]

Publication Year: 2004

Māris Ankalniņš, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2004.gadā izdeva grāmatu „Eiropas Savienības muitas terminoloģija: [terminu vārdnīca piecās valodās – angļu, franču, vācu, krievu, latviešu].” ISBN 9984-774-00-7

M.Ankalniņš pirmo reizi Latvijā piedāvā speciālo muitas terminu vārdnīcu vienlaicīgi angļu, franču, vācu, latviešu un krievu valodā. Pavisam grāmatā iekļauti aptuveni 2300 muitas termini, kas aptver muitas procedūru un režīmu veidus un muitas nodokļu piemērošanas režīmu nosaukumus, ES muitas veidlapu un atļauju nosaukumus, ES muitas atzīmes dokumentus, muitas iestāžu un svarīgāko starptautisko muitas tiesību aktu nosaukumus, kā arī muitas dokumentos biežāk sastopamos saīsinājumus.

Redaktore: Raita Karnīte

Latvija un ES: Problēmjautājumi ekonomikā, politikā, tiesībās, filozofijā un lingvistikā

Publication Year: 2004

Dažādi autori (Apsītis Ģ., Jurisone I., Kreituse I., Ostrovska I., Skujiņa V., u.c.) sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2004. gadā izdeva grāmatu „Latvija un ES: Problēmjautājumi ekonomikā, politikā, tiesībās, filozofijā un lingvistikā” ISBN 9984-774-01-5

Grāmatā apkopoti Latvijas Zinātnes Padomes finansētā sadarbības projekta Nr.17 „Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā” 2003.gada rudens konferences un gada laikā veikto pētījumu materiāli. Grāmatā iekļauto publikāciju mērķis ir parādīt, ar kādām problēmām nāksies saskarties jaunajā Eiropas valstu koalīcijā un kā tās risināt. Šī grāmata būs noderīga katram, kas interesējas par Eiropas Savienības problēmjautājumiem.

Zinātniskā redaktore: Dr.oec. Raita Karnīte