КНИГИ – Институт экономики

Дело науки — служить людям. – Толстой –

Наука – капитан, а практика – солдаты. – Леонардо да Винчи –

Пределы наук похожи на горизонт: чем ближе подходим к ним, тем дальше они отодвигаются. – Буаст –

Фантазировать важней, чем знать. – Альберт Эйнштейн –

Наука – это организованное знание. – Спенсер –

Свобода для науки то же, что воздух для живого существа. – Пуанкаре –

Поле исследований всех наук беспредельно. – Паскаль –

Систему наук нужно рассматривать как систему природы: все в ней бесконечно и все необходимо. – Кювье –

Научный план без рабочей гипотезы – это скелет без живого тела. – Гиршфельд –

Главный предмет изучения человечества – человек. – Гёте –

В науке все важно. – Гейне –

Книги должны быть результатом наук, а не наука – результатом книг. – Бэкон –

Ученый не тот, кто дает правильные ответы, а тот, кто задает истинные вопросы. – Клод Леви-Стросс –

Чем упорнее мы будем искать истину вне себя, тем больше будем отдаляться от нее. Чем больше мы сумеем понять то, чем мы являемся, тем сильнее истина утвердит нас в нас же самих. – Антонио Менегетти –

Прежде чем природе повелевать, надо ей подчиниться. – Бэкон –

Настоящий ученый не тот, кто больше освоил, а тот, кто больше понял. – Лейбниц –

Наука – знать, как действует сущее. Знать действие бытия. – Антонио Менегетти –

Наука – благодетельница человечества. – Бертело –

Regional Development in Latvia: Course, Problems and Solutions of Administrative Territorial Reform

Год публикации:2014

Staņislavs Keišs kopā ar Andri Kozlovski 2014.gadā izdeva grāmatu „Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās norises gaita, problēmas, risinājumi & Regional Development in Latvia: Course, Problems and Solutions of Administrative Territorial Reform” ISBN 978-9984-835-80-8

Monogrāfija sastāv no četrām nodaļām. Monogrāfijas pirmā un otrā nodaļa sastāv no teksta latviešu valodā, bet trešā un ceturtā nodaļa – no pirmās un otrās nodaļas teksta tulkojuma angļu valodā.

Zinātniskie recenzenti: Jānis Kaktiņš, Henrihs Soms, Edīte Igaune, Borisas Meļņikas

Ekonomiskās politikas problēmas. Iesniegumos valsts institūcijām un to atbildēs (2002-2013)

Год публикации:2014

Pēteris Guļāns, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2014. gadā izdeva grāmatu „Ekonomiskās politikas problēmas. Iesniegumos valsts institūcijām un to atbildēs (2002-2013).” SBN 978-9984-774-24-4

Pēc neatkarības atjaunošanas, Latvija, pretēji gaidītajam uzplaukumam, kļuva par vienu no nabadzīgākajām ES valstīm un ilgstoši saglabā šo statusu. Atpalicība tautsaimniecības attīstībā rada sociāli ekonomisku nedrošību, rosina iedzīvotāju aktīvākās daļas emigrāciju un veicina latviešu nācijas iznīkšanu. Pašreizējā situācija nav nejauša vai objektīvu apstākļu izraisīta – tā lielā mērā ir sekas īstenotās sociāli- ekonomiskās politikas neatbilstībai pastāvošajai situācijai valstī un ārējā vidē.

Grāmatā ir apkopoti autora iesniegumos valsts augstākajām institūcijām sniegtie tautsaimniecības stāvokļa vērtējumi un ieteikumi ekonomiskās politikas uzlabošanai, tās pakļaušanai sasniedzamajiem mērķiem, saskaņošanai ar reālo situāciju valstī un pārmaiņām pasaulē.

Valsts institūciju atbildēs izklāstīts to redzējums par tautsaimniecības stāvokli un iecerētie pasākumi tā uzlabošanai.

Redaktore: Laura Riekstiņa

Rīgas osta – vēsture, pieredze, attīstība

Год публикации:2010

Sadarbībā ar Rīgas Brīvostas pārvaldi, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas Institūts 2010.-2012.g. veica pētījumu par Rīgas ostas attīstību un izdeva grāmatu „Rīgas osta – vēsture, pieredze, attīstība.” Grāmata tika tulkota un izdota trīs valodās: angļu valodā, spāņu valodā un krievu valodā.

THE RIGA PORT, LZA Ekonomikas institūts, angļu valodā, ISBN 978-9984-774-21-3

EL PUERTO DE RIGA, LZA Ekonomikas institūts, spāņu valodā, ISBN 978-9984-774-22-0

РИЖСКИЙ ПОРТ, LZA Ekonomikas institūts, krievu valodā, ISBN 978-9984-774-20-6

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts pateicas par sadarbību Rīgas Brīvostas pārvaldei un personīgi Leonīdam Loginovam, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam, kā arī Latvijas Universitātes akadēmiskajai bibliotēkai.

Pētījuma par Rīgas ostas attīstību autors ir Dr.oec. Jānis Vanags

Atbildīgā par izdevumu – Dr.oec. Helma Jirgena

Pieredzētais un pārdzīvotais

Год публикации:2008

Pēteris Guļāns, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2008. gadā izdeva grāmatu „Pieredzētais un pārdzīvotais” ISBN 9984-774-09-0

Galvenais stāsts šajā grāmatā ir par pārdzīvoto laiku, tā radītajām problēmām, cilvēku savstarpējo attiecību samezglojumiem un to uzvedību konflikta situācijās. Notikumu pārstāsts un vērtējums lielākoties sniegts raugoties uz tiem no iekšienes – tā kā tos vērojis, izpratis un izjutis to dalībnieks, turklāt skaidrojot bezkaislīgi, objektīvi, izvairoties no kategoriskiem noslēpumiem un emocionāliem slavinājumiem. Pieredzētā pārstāsts būtībā izvirza apcerējumā tieši neminētu jautājumu: vai bija viegli būt aktīvam un godīgam pilsonim iepriekšējā sistēmā, un to turpinot, vai viegli tādam būt tagadējā un arī jebkurā citā?

Redaktores: Santa Antone, Elza Zvaigzne

Kas ir zināšanu sabiedrība?

Год публикации:2007

Dažādi autori (Berdņikovs A., Karnīte R., Čurkina I., Dovladbekova I., Šumilo Ē., u.c.) sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2007. gadā izdeva grāmatu ”Kas ir zināšanu sabiedrība?”

Grāmatā tiek analizēts zināšanu sabiedrības jēdziens no ekonomiskā, politiskā un filozofiskā skatu punkta. Autori analizē pretrunīgo un vienoto zināšanu sabiedrības definējumā pasaulē, Eiropā un Latvijā, zināšanu sabiedrības lomu ekonomikas attīstībā, situāciju zināšanu sabiedrības vienošanā Latvijā.

Zinātniskā redaktore: Akad., Dr.oecRaita Karnīte