Дело науки — служить людям. – Толстой –

Наука – капитан, а практика – солдаты. – Леонардо да Винчи –

Пределы наук похожи на горизонт: чем ближе подходим к ним, тем дальше они отодвигаются. – Буаст –

Фантазировать важней, чем знать. – Альберт Эйнштейн –

Наука – это организованное знание. – Спенсер –

Свобода для науки то же, что воздух для живого существа. – Пуанкаре –

Поле исследований всех наук беспредельно. – Паскаль –

Систему наук нужно рассматривать как систему природы: все в ней бесконечно и все необходимо. – Кювье –

Научный план без рабочей гипотезы – это скелет без живого тела. – Гиршфельд –

Главный предмет изучения человечества – человек. – Гёте –

В науке все важно. – Гейне –

Книги должны быть результатом наук, а не наука – результатом книг. – Бэкон –

Ученый не тот, кто дает правильные ответы, а тот, кто задает истинные вопросы. – Клод Леви-Стросс –

Чем упорнее мы будем искать истину вне себя, тем больше будем отдаляться от нее. Чем больше мы сумеем понять то, чем мы являемся, тем сильнее истина утвердит нас в нас же самих. – Антонио Менегетти –

Прежде чем природе повелевать, надо ей подчиниться. – Бэкон –

Настоящий ученый не тот, кто больше освоил, а тот, кто больше понял. – Лейбниц –

Наука – знать, как действует сущее. Знать действие бытия. – Антонио Менегетти –

Наука – благодетельница человечества. – Бертело –

Начало » Новости » Latvijas Zinātņu akadēmija stiprina sadarbību ar Kazahstānas Republiku pētniecības, zinātnes un inovāciju jomā

Latvijas Zinātņu akadēmija stiprina sadarbību ar Kazahstānas Republiku pētniecības, zinātnes un inovāciju jomā

2021. gada 20. augustā Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) notika tikšanās starp Kazahstānas Republikas vēstnieku Latvijā Timuru Primbetovu un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu Ivaru Kalviņu. Diskusijā piedalījās arī Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta vadītāja Dr. Ņina Linde.

Tikšanās mērķis ir veicināt abpusēji bagātinošu sadarbību starp Latvijas un Kazahstānas zinātņu institūcijām zinātnes, pētniecības un inovācijas jomās. LZA prezidents Ivars Kalviņš vēstnieku iepazīstināja ar Latvijas Zinātņu akadēmijas darbību, zinātnes attīstības prioritārajiem virzieniem, kā arī Latvijas zinātnes stiprajām pusēm un izaicinājumiem.

Kazahstānas vēstnieks Timurs Primbetovs informēja par notiekošajām politiskajām un sociāli ekonomiskajām reformām Kazahstānā, kā arī, diskutējot prezidentu Ivaru Kalviņu, dalījās ar Kazahstānas panākumiem iekšzemes zinātnes attīstībā, akcentējot Kazahstānas Zinātņu akadēmijas filiāļu atklāšanu valsts pilsētās un vietējās vakcīnas ražošanas pret Covid-19 “KazVac” izveidi.

Abas sarunā iesaistītās puses ar atzinību vērtēja kopīgās intereses, informācijas un pieredzes apmaiņas nepieciešamību, vienojoties par kontaktu starp akadēmijām un zinātniekiem stiprināšanu, mērķtiecīgu eksperimentālo izstrāžu un inovāciju radīšanu, lietišķās zinātnes attīstību, mazās un vidējās uzņēmējdarbības atbalstu un inovāciju sertificēšanu ES tirgum, kā arī jaunās zinātnieku paaudzes sekmēšanu.

Tikšanās noslēgumā Kazahstānas vēstnieks aicināja prezidentu Ivaru Kalviņu un Ekonomikas institūta vadītāju Ņinu Lindi piedalīties eseju krājuma “Kazahstāna un latvieši” izveidē.

Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvji uzaicināja vēstnieku piedalīties IV Starptautiskajā Ekonomikas Forumā “NĀKOTNES EKONOMIKA: globalizācijas izaicinājumi, ar kuriem saskaras Eiropa un Baltijas valstis 21. gadsimtā”, kas norisināsies 2021. gada 17. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā.