Дело науки — служить людям. – Толстой –

Наука – капитан, а практика – солдаты. – Леонардо да Винчи –

Пределы наук похожи на горизонт: чем ближе подходим к ним, тем дальше они отодвигаются. – Буаст –

Фантазировать важней, чем знать. – Альберт Эйнштейн –

Наука – это организованное знание. – Спенсер –

Свобода для науки то же, что воздух для живого существа. – Пуанкаре –

Поле исследований всех наук беспредельно. – Паскаль –

Систему наук нужно рассматривать как систему природы: все в ней бесконечно и все необходимо. – Кювье –

Научный план без рабочей гипотезы – это скелет без живого тела. – Гиршфельд –

Главный предмет изучения человечества – человек. – Гёте –

В науке все важно. – Гейне –

Книги должны быть результатом наук, а не наука – результатом книг. – Бэкон –

Ученый не тот, кто дает правильные ответы, а тот, кто задает истинные вопросы. – Клод Леви-Стросс –

Чем упорнее мы будем искать истину вне себя, тем больше будем отдаляться от нее. Чем больше мы сумеем понять то, чем мы являемся, тем сильнее истина утвердит нас в нас же самих. – Антонио Менегетти –

Прежде чем природе повелевать, надо ей подчиниться. – Бэкон –

Настоящий ученый не тот, кто больше освоил, а тот, кто больше понял. – Лейбниц –

Наука – знать, как действует сущее. Знать действие бытия. – Антонио Менегетти –

Наука – благодетельница человечества. – Бертело –

Начало » Новости » MaKE IT jauniešu komanda “LaMaKu” prezentē sava projekta rezultātus starptautiskai auditorijai Kiprā

MaKE IT jauniešu komanda “LaMaKu” prezentē sava projekta rezultātus starptautiskai auditorijai Kiprā

            Š.g. jūlijā Kiprā, Limassol pilsētā norisinājās ERASMUS+ projekta “STREAMpreneur” jaunatnes darbā iesaistīto pārstāvju no Itālijas, Vācijas, Kipras un Latvijas apmācības par 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐀𝐌 (S-science, T-technology, E-engineering, A-art, M–math) pieejas ieviešanu darbā ar jauniem un uz uzņēmējdarbību orientētiem cilvēkiem.

            Lielu atsaucību starptautiskajā auditorijā guva MaKE IT komandas “LaMaKu” prezentētā ideja “Interaktīvas mācību metodes pēc-Covid jauniešiem”, īpaši izceļot matemātikas nozīmību ikviena cilvēka dzīvē. Realizētā ideja ir viens no uzskatāmiem un inovatīviem STREAM koncepcijas ieviešanas piemēriem. Ar labo praksi un ERAF projektu “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)”, Nr. 1.1.1.3/21/A/003“, kura ietvaros tiek izstrādāta ideja, iepazīstināja Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pārstāve Madara Salnīte.

            Nevar noliegt, ka matemātika attiecas uz visu, ko mēs darām. Matemātika sniedz mums veidu kā izprast notiekošo apkārt, kā arī ļauj paredzēt nākotni. Tā palīdz attīstīt noteiktas smadzeņu zonas, uzlabo analītisko domāšanu, loģiku un daudz ko citu. Lai arī gandrīz visiem šie ieguvumi ir zināmi, tomēr daļai mūsdienu jauniešu matemātika šķiet garlaicīga, pārāk sarežģīta vai nepietiekami radoša it īpaši tad, ja viņiem nepastāsta par situācijām, kad tā tiks pielietota. Daudzi skolēni bieži jautā: “Kāda jēga mācīties matemātiku, ja mani neinteresē matemātikas skolotāja karjera?” Diemžēl daudzi skolotāji aizmirst to, cik svarīgi ir izskaidrot, ka matemātika ir nepieciešama visas dzīves garumā, kā arī viņi aizmirst to sasaistīt ar reālām dzīves situācijām.

            Matemātikai ir būtiska loma daudzās jomās, īpaši zinātnē, tehnoloģijās un inženierijā. Taču nepieciešamība pēc stabilām matemātikas zināšanām sniedzas daudz tālāk par STEM-STEAM-STREAM nozarēm. Pat ja tikai 20% studentu izvēlētos karjeru šajās nozarēs, pārējie 80% dotos uz tādām nozarēm, kurās arī būtu nepieciešamas matemātikas iemaņas. Tieši tās iemaņas, kas iegūtas augstas kvalitātes apmācībās jautrā un aizraujošā veidā, nodrošinās jaunajiem studentiem labākos iespējamos rīkus nākotnei.

            Covid-19 pandēmija ietekmēja un radikāli mainīja izglītību. Tie jaunieši, kuri turpināja izglītību Covid-19 pandēmijas laikā, atšķiras no tiem, kuri mācījās iepriekš. Šiem “modernajiem jauniešiem” tagad ir vajadzīga pavisam cita izglītības pieeja un mācību metodes. Šobrīd ir ārkārtīgi grūti noturēt jauniešu uzmanību mācību procesā. Kā būtu, ja skolēniem atklātu matemātiku aizraujošā un saistošā veidā?

🎲𝐄𝐑𝐀𝐅 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐚 “𝐈𝐧𝐨𝐯𝐚̄𝐜𝐢𝐣𝐮 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐦 𝐦𝐚̄𝐤𝐬𝐥𝐚𝐬, 𝐤𝐮𝐥𝐭𝐮̄𝐫𝐚𝐬, 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐤𝐚𝐬 𝐮𝐧 𝐈𝐓 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐩𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚̄𝐫𝐚𝐣𝐚̄𝐬 𝐣𝐨𝐦𝐚̄𝐬 (𝐌𝐚𝐊𝐄 𝐈𝐓)”, 𝐍𝐫. 𝟏.𝟏.𝟏.𝟑/𝟐𝟏/𝐀/𝟎𝟎𝟑 ietvaros komanda “LaMaKu” veido interaktīvu mācību kasti ar galda spēlēm un tiešsaistes mācību rīku instrukciju. Šīs galda spēles būs palīgmateriāls ikvienai mācību iestādei, kas ļaus skolēniem labāk izskaidrot dažādas matemātikas tēmas. Pandēmija pavēra plašas iespējas uz tehnoloģiju integrēšanu mācību procesā, un tiešsaistes rīku instrukcija būs palīgs skolotājiem – mācību procesu varēs pilnveidot ar dažādām spēlēm, uzdevumiem, testiem tiešsaistē.

            𝐕𝐚𝐢𝐫𝐚̄𝐤 𝐩𝐚𝐫 𝐌𝐚𝐊𝐄 𝐈𝐓 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐮 𝐥𝐚𝐬𝐢𝐞𝐭 𝐬̌𝐞𝐢𝐭:

https://www.makeitstudents.eu
https://www.facebook.com/makeitstudents