Дело науки — служить людям. – Толстой –

Наука – капитан, а практика – солдаты. – Леонардо да Винчи –

Пределы наук похожи на горизонт: чем ближе подходим к ним, тем дальше они отодвигаются. – Буаст –

Фантазировать важней, чем знать. – Альберт Эйнштейн –

Наука – это организованное знание. – Спенсер –

Свобода для науки то же, что воздух для живого существа. – Пуанкаре –

Поле исследований всех наук беспредельно. – Паскаль –

Систему наук нужно рассматривать как систему природы: все в ней бесконечно и все необходимо. – Кювье –

Научный план без рабочей гипотезы – это скелет без живого тела. – Гиршфельд –

Главный предмет изучения человечества – человек. – Гёте –

В науке все важно. – Гейне –

Книги должны быть результатом наук, а не наука – результатом книг. – Бэкон –

Ученый не тот, кто дает правильные ответы, а тот, кто задает истинные вопросы. – Клод Леви-Стросс –

Чем упорнее мы будем искать истину вне себя, тем больше будем отдаляться от нее. Чем больше мы сумеем понять то, чем мы являемся, тем сильнее истина утвердит нас в нас же самих. – Антонио Менегетти –

Прежде чем природе повелевать, надо ей подчиниться. – Бэкон –

Настоящий ученый не тот, кто больше освоил, а тот, кто больше понял. – Лейбниц –

Наука – знать, как действует сущее. Знать действие бытия. – Антонио Менегетти –

Наука – благодетельница человечества. – Бертело –

Vēsture

Izveidošana

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts ir dibināts 1946. gadā. Sākotnēji, līdz 1958. gada maijam Institūts atradās Smilšu ielā 1, pēc tam pārcēlās uz Latvijas Zinātņu akadēmijas Augstceltni, toreizējā Turgeņeva ielā 19, kas 1996. gadā ieguva nosaukumu Akadēmijas laukums 1. Institūts tika izveidots ar mērķi pētīt aktuālas tautsaimniecības attīstības un citas sociāli ekonomiskās problēmas.

Pakāpeniska veidošanās

Institūtam pakāpeniski veidojoties, tā darbinieku skaits padomju laikā pieauga no dažiem desmitiem līdz pāri pusotram simtam. Galvenie zinātniski pētnieciskie virzieni bija: politiskā ekonomika, tautsaimniecības attīstības kompleksās programmas, rūpniecības ekonomika, lauksaimniecības ekonomika, demogrāfija, ražošanas spēku attīstība un izvietojums tautsaimniecībā, rūpniecības un lauksaimniecības attīstības problēmas, agrāri rūpnieciskais komplekss, transports u.c.

Jaunais periods

Par jaunu laika periodu Ekonomikas institūta darbībā uzskatāms 1999. gads. Šajā gadā zinātnieki pieņēma lēmumu par valsts institūta pārveidošanu valsts un privātā īpašuma formā, apvienojot to ar pašu zinātnieku dibinātu privātu institūtu ar līdzīgu nosaukumu – Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts. Paplašinājās un mainījās arī pētījumu loks. Paralēli līdzšinējām tēmām sāka attīstīties tādi pētījumu virzieni, kā reģionālā attīstība, ekonomiskā izaugsme, zināšanu ekonomika u.c

Nepārtrauktība

Raksturīga iezīme Institūta darbībā ir tāda, ka, neskatoties uz lielām un mazām pārmaiņām, darbs Institūtā nekad nav ticis pārtraukts.