Дело науки — служить людям. – Толстой –

Наука – капитан, а практика – солдаты. – Леонардо да Винчи –

Пределы наук похожи на горизонт: чем ближе подходим к ним, тем дальше они отодвигаются. – Буаст –

Фантазировать важней, чем знать. – Альберт Эйнштейн –

Наука – это организованное знание. – Спенсер –

Свобода для науки то же, что воздух для живого существа. – Пуанкаре –

Поле исследований всех наук беспредельно. – Паскаль –

Систему наук нужно рассматривать как систему природы: все в ней бесконечно и все необходимо. – Кювье –

Научный план без рабочей гипотезы – это скелет без живого тела. – Гиршфельд –

Главный предмет изучения человечества – человек. – Гёте –

В науке все важно. – Гейне –

Книги должны быть результатом наук, а не наука – результатом книг. – Бэкон –

Ученый не тот, кто дает правильные ответы, а тот, кто задает истинные вопросы. – Клод Леви-Стросс –

Чем упорнее мы будем искать истину вне себя, тем больше будем отдаляться от нее. Чем больше мы сумеем понять то, чем мы являемся, тем сильнее истина утвердит нас в нас же самих. – Антонио Менегетти –

Прежде чем природе повелевать, надо ей подчиниться. – Бэкон –

Настоящий ученый не тот, кто больше освоил, а тот, кто больше понял. – Лейбниц –

Наука – знать, как действует сущее. Знать действие бытия. – Антонио Менегетти –

Наука – благодетельница человечества. – Бертело –

Начало » Новости » STREAMpreneur Transnational Project Meeting takes place at the Latvian Academy of Sciences

STREAMpreneur Transnational Project Meeting takes place at the Latvian Academy of Sciences

2021. gada 23. un 24.septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika otrā Erasmus+ KA2 projekta “STREAMpreneur” starptautiskā projekta klātienes sapulce. Senāta sēžu zālē pulcējās partneri no Vācijas (HeurekaNet), Itālijas (Eduforma), Dānijas (InterCollege), Kipras (DOREA) un kopā ar LZA Ekonomikas institūta komandu apsprieda projektu un gatavoja tā darbības plānu.

“STREAMpreneur” mērķis ir uzlabot jauniešu uzņēmējdarbības prasmes, veicinot inovācijas un rodot ilgtspējīgus risinājumus reālām dzīves problēmām, kas pastāv Eiropā un ārpus tās, iepazīstinot jaunatnes darbiniekus ar projekta metodoloģiju un metodēm, kā pielietot tās ikdienas darbā. Visu projekta partneru, tajā skaitā arī LZA Ekonomikas institūta, darbs ikdienā vai projektu ietvaros ir saistīts ar jauniešiem, tāpēc, lai veicinātu izpratni par izglītības un izaugsmes nozīmi ilgtermiņā un attīstītu individuālās fleksiblās iemaņas jeb “soft skills”, fundamentāls “STREAMpreneur” projekta uzdevums ir apkopot vairāku valstu prasmes un praksi efektīvākas pašizaugsmes attīstībā.

Starptautiskās projekta klātienes sapulces divās dienās notika diskusijas par projekta attīstību – kādas ir turpmākās darbības, lai projekts spētu sniegt jaunatnes darbiniekiem visas nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai viņi to varētu ieviest savās organizācijās un praksēs, pārrunas par to, kā izveidot saikni ar jauniešiem un kas veicinātu viņu interesi pievērsties uzņēmējdarbībai katrā no sadarbības valstīm. Galvenie tikšanās mērķi bija saprast, kādas ir nepieciešamās vadlīnijas, lai projektu būtu iespējams implementēt vislabākajā veidā dažādos apstākļos, mājaslapas un bukleta vizuālā izskata un satura pieņemšana, partneru sadraudzība.

Tikšanās laikā tika sasniegti nostādītie mērķi, kā arī sastādīts plāns ar darbiem līdz nākamajai tikšanās reizei. Nākamā tikšanās ir plānota 2022. gada aprīlī Kiprā, kur notiks arī pirmās prakses nodarbības kopā ar jaunatnes darbiniekiem.