Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Sākums » Sadarbība » Atsauksmes

Atsauksmes

Fiskālās disciplīnas padomes atsauksme LZA Ekonomikas institūta sniegtajiem eksperta pakalpojumiem Padomes fiskālās ilgtspējas ziņojumam. Biedrības „Saldus attīstības rajona biedrība” atsauksme par LZA Ekonomikas institūta veikto pētījumu „Uzņēmējdarbības vides analīze Saldus un Brocēnu novadā”. Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atsauksme par LZA Ekonomikas institūta veikto pētniecisko darbu projekta „Latvijas reģionu ekonomikas attīstības perspektīvas un virzieni” ietvaros. Polijas Zinātņu akadēmijas Lauku un lauksaimniecības attīstības institūta atsauksme par LZA Ekonomikas institūta dalību projektā „Jaunatne pārejas perioda valstīs – inovatīvais potenciāls, jauns konteksts, jauni izaicinājumi un jaunas problēmas”. Kurzemes plānošanas reģiona atsauksme par sadarbību ar LZA Ekonomikas institūtu projekta “Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”. Zemgales plānošanas reģiona atsauksme par LZA veikto pētījumu uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas attīstība un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (“LLI-131)” ietvaros. Latvijas kūrortpilsētu asociācijas atsauksme par LZA veikto pētījumu “Tirgus izpēte ārvalstu tirgos”. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atsauksme par LZA veikto pētījumu “Demogrāfiskās prognozes Rīgā un Pierīgā”.