Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Sākums » News » STREAMpreneur Transnational Project Meeting takes place at the Latvian Academy of Sciences

STREAMpreneur Transnational Project Meeting takes place at the Latvian Academy of Sciences

2021. gada 23. un 24.septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika otrā Erasmus+ KA2 projekta “STREAMpreneur” starptautiskā projekta klātienes sapulce. Senāta sēžu zālē pulcējās partneri no Vācijas (HeurekaNet), Itālijas (Eduforma), Dānijas (InterCollege), Kipras (DOREA) un kopā ar LZA Ekonomikas institūta komandu apsprieda projektu un gatavoja tā darbības plānu.

“STREAMpreneur” mērķis ir uzlabot jauniešu uzņēmējdarbības prasmes, veicinot inovācijas un rodot ilgtspējīgus risinājumus reālām dzīves problēmām, kas pastāv Eiropā un ārpus tās, iepazīstinot jaunatnes darbiniekus ar projekta metodoloģiju un metodēm, kā pielietot tās ikdienas darbā. Visu projekta partneru, tajā skaitā arī LZA Ekonomikas institūta, darbs ikdienā vai projektu ietvaros ir saistīts ar jauniešiem, tāpēc, lai veicinātu izpratni par izglītības un izaugsmes nozīmi ilgtermiņā un attīstītu individuālās fleksiblās iemaņas jeb “soft skills”, fundamentāls “STREAMpreneur” projekta uzdevums ir apkopot vairāku valstu prasmes un praksi efektīvākas pašizaugsmes attīstībā.

Starptautiskās projekta klātienes sapulces divās dienās notika diskusijas par projekta attīstību – kādas ir turpmākās darbības, lai projekts spētu sniegt jaunatnes darbiniekiem visas nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai viņi to varētu ieviest savās organizācijās un praksēs, pārrunas par to, kā izveidot saikni ar jauniešiem un kas veicinātu viņu interesi pievērsties uzņēmējdarbībai katrā no sadarbības valstīm. Galvenie tikšanās mērķi bija saprast, kādas ir nepieciešamās vadlīnijas, lai projektu būtu iespējams implementēt vislabākajā veidā dažādos apstākļos, mājaslapas un bukleta vizuālā izskata un satura pieņemšana, partneru sadraudzība.

Tikšanās laikā tika sasniegti nostādītie mērķi, kā arī sastādīts plāns ar darbiem līdz nākamajai tikšanās reizei. Nākamā tikšanās ir plānota 2022. gada aprīlī Kiprā, kur notiks arī pirmās prakses nodarbības kopā ar jaunatnes darbiniekiem.